Kraj

Personalia

Media

Grzegorz Cydejko na czele SDiW Repropol

Dotychczasowy prezes Maciej Hoffmann członkiem honorowym.

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol wybrało swoje władze i zaprogramowało działalność podczas Walnego Zebrania Członków, które odbyło się 13 września w Warszawie. Na prezesa Repropolu został wybrany Grzegorz Cydejko, dziennikarz, publicysta ekonomiczny, menedżer i działacz społeczny. Ustępujący prezes Maciej Hoffman został członkiem honorowym stowarzyszenia.

Do zarządu Repropolu wybrano także Pawła Czajkowskiego z Agory, Damiana Flisaka z RASP, Ksenię Kakareko z Katedry Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Macieja J. Kowalskiego z „Nowego Wyszkowiaka”, Rafała Mandes z Infor PL oraz reprezentujący Izbę Wydawców Prasy Jacka Wojtasia.

W komisji rewizyjnej Stowarzyszenia pracować będą Marcin Celiński z Fundacji Arbitror, Magdalena Dulińska z Gremi Media, Maciej Hoffman, reprezentująca Polska Press Izabela Marciniak, Jędrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Piotr Zmelonek z “Polityki”.

SDiW Repropol jest organizacją zbiorowego zarządzania pracującą na rzecz wydawców prasy oraz dziennikarzy. Dzieli opłatę reprograficzną pośród wydawców oraz zarządza prawami do publikacji i artykułów prasowych. Reprezentuje branżę w procesie legislacyjnym i wobec użytkowników praw. Przygotowuje się do zarządzania prawami pokrewnymi, w tym do dzielenia wynagrodzeń z tytułu gospodarczego wykorzystywania tych praw przez platformy internetowe.

– Zbliżają się wielkie zmiany w położeniu wydawców i dziennikarzy związane z planami legislacyjnymi rządu i z wdrożeniem dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku europejskim. Ta zmiana wprowadza prawa pokrewne i uprawnienie naszego sektora do dochodzenia należnych mu wynagrodzeń z tytułu wykorzystywania pracy wydawców i twórców prasy przez gigantów internetu. Dlatego rośnie zainteresowanie działalnością Repropolu ze strony wydawców internetowych oraz dziennikarzy. Coraz więcej z nich rozumie pożytki z funkcjonowania ich organizacji zbiorowego zarządzania. Wszyscy jesteśmy świadomi faktu, iż solidarne działanie na rzecz środowiska i egzekwowanie należnych mu praw pozwoli wreszcie wzmocnić ekonomicznie przeżywający ogromne trudności sektor polskiej prasy, podtrzyma obieg informacji i wymianę opinii niezbędne w każdym demokratycznym państwie, a w końcu pozwoli też wzmocnić warstwę kreatywną społeczeństwa – powiedział Grzegorz Cydejko, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.