Kraj

Havas PR Warsaw partnerem badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”

Według badania walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata, pozostałe wyzwania to zapewnienie czystej i dostępnej energii, równości płci oraz dobrej jakości edukacji.

Havas PR Warsaw jako partner wspierał tegoroczną edycję badania prowadzonego przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą. Celem badania było poznanie skali zaangażowania firm w działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.


Jak wynika z najnowszej edycji, walka ze zmianami klimatu to największe wyzwanie dla Polski i świata (ponad połowa firm deklaruje działania w tym obszarze). Kolejnym wyzwaniem jest temat zapewnienia czystej i dostępnej energii, równości płci oraz dobrej jakości edukacji. Projekty z zakresu ESG realizowane są przede wszystkim ze względów wizerunkowych, ale coraz większe znaczenie mają oczekiwania klientów i inwestorów, a także nowe regulacje, jak choćby te związane z raportowaniem pozafinansowym. Dla 50% firm kluczowym motywatorem jest potrzeba zaangażowania społecznego i chęć wprowadzania prawdziwej zmiany.

– Przez lata barometr CSR pokazywał, że czynnikami, które najbardziej wpływały na rozwój CSR w Polsce, były tzw. obszary miękkie, jak akcje edukacyjne czy promowanie dobrych praktyk. Ten rok jest przełomowy – 53 proc. respondentów za główny czynnik wpływający na rozwój CSR wskazało konieczność dostosowania się do wymogów europejskich, np. obowiązek raportowania danych pozafinansowych. Trudno dalej mówić o CSR czy CSR 2.0, mamy erę ESG – mówi Tomasz Lis, managing director w Havas PR Warsaw.