Kraj

Media

Top news

I Love Radio podsumowuje słuchalność radia w 2021 r.

Raz dziennie lub częściej radio włącza 67% Polaków.

Raport I Love Radio potwierdza popularność radia – co najmniej raz w tygodniu słucha go blisko 90% Polaków (26,6 mln), a raz dziennie lub częściej dwóch na trzech Polaków (67,2% – 20,1 mln). Słuchalność tygodniowa utrzymywała się na stabilnym poziomie 88-90% przez cały 2021 r., natomiast zasięg dzienny i średni czas słuchania wzrósł w miesiącach letnich w związku z łagodzeniem obostrzeń covidowych i wakacyjnymi wyjazdami.

Samochód jest najpopularniejszym miejscem słuchania radia pod względem liczby słuchaczy (11,8 mln). W aucie radia słuchamy jednak zazwyczaj dość krótko, stąd biorąc jednak pod uwagę procentowy udział w łącznym czasie słuchania, wciąż dominuje dom (40%), praca jest na drugim miejscu (30%), a samochód na trzecim (25%). Średni dzienny czas słuchania radia to 4 godziny i 19 minut. Stacji komercyjnych słuchamy zdecydowanie częściej niż radia publicznego (udział w czasie słuchania to odpowiednio 84% i 13%).

Tradycyjna antena FM/UKF jest wciąż głównym źródłem sygnału – 19 mln słuchaczy dziennie i 89% czasu poświęconego ogólnie na słuchanie radia. Przez internet radia słucha podobnie jak w ub.r. ok. 2 mln Polaków.

Analiza została przygotowana na podstawie badania Radio Track realizowanego przez Kantar
Polska przez zespół I Love Radio – porozumienia czterech nadawców radiowych (Grupa Eurozet, Grupa Radiowa Agory, Grupa RMF i ZPR Media) na rzecz popularyzacji radia jako efektywnego medium reklamowego. Pełny raport dostępny jest za darmo na stronie www.iloveradio.pl.