Zagranica

Reklama

MMP Insight

IAB Europe: Reklamodawcy skłonni zapłacić za zaufane środowisko reklamowe

Organizacja opublikowała wyniki nowego badania, w którym zapytano reklamodawców o ich obawy związane z jakością reklamy cyfrowej oraz o ich stosunek do standardów branżowych i różnych rodzajów powierzchni reklamowych.


Badanie opracowane przez krajowe IAB w ramach europejskiej Grupy Roboczej ds. Jakości w IAB Europe wykazało, że rola standardów branżowych, takich jak IAB UK Gold Standard, Digital Ad Trust we Francji czy QUALID IAB Polska, jest kluczowa. 84% badanych reklamodawców twierdzi, że są gotowi zapłacić wyższą cenę za reklamę w jakościowym i zaufanym środowisku mediowym, a aż 92% woli wydać swój budżet reklamowy u dostawców, którzy przestrzegają standardów branżowych. Dodatkowo 73% badanych deklaruje, że sprawdza przed zainwestowaniem budżetu reklamowego, czy właściciele mediów lub dostawcy przestrzegają standardów branżowych. Tylko dla 19% reklamodawców, którzy wzięli udział w badaniu, standardy branżowe nie mają znaczenia. Wśród badanych z rynków z krajowym standardem jakości odsetek ten wynosi tylko 6%.
Po raz pierwszy standardy jakościowe w 2017 r. wprowadziło IAB UK – Gold Standard, aby rozwiązać problemy. Dziś krajowe standardy lub programy jakości obecne są już na siedmiu europejskich rynkach.