Kraj

IBO zakończył etap badawczy projektu Outdoor Track

Badanie objęło zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce.

Instytut Badań Outdooru (IBO) zakończył etap badawczy projektu Outdoor Track i przekazał wyniki analiz spółkom uczestniczącym w projekcie: AMS, Clear Channel Poland i Ströer Polska. Obecnie trwają rozmowy o ostatecznej formie autoryzacji danych.

Outdoor Track został zrealizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy
zewnętrznej Route. Badanie opiera się na następujących danych: natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych na bazie Macierzy Ruchu przygotowanych przez Biuro Inżynierii Transportu; dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców na podstawie technologii GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz Ipsos; baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cechy fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter).

Badanie objęło zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce, tj.: warszawską, śląską, krakowską,
trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach
aglomeracji).

Metodologia pozwala na wyliczenie kluczowych wskaźników mediowych dla kampanii outdoorowych, tj.: GRP,
zasięgu i częstotliwości. Pozwoli to na efektywne planowanie kampanii OOH. Do realizacji projektu poza ww. podmiotami zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy: MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research.