Kraj

Reklama

Media

Top news

IGRZ: sprzedaż OOH o 30% wyższa w 2022 r.

Wielkość sprzedaży zamknęła się kwotą 554,4 mln zł.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) przygotowała informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w 2022 r. Wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej: klasyczne OOH + city transport + DOOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 554,4 mln zł i była dla tej samej bazy firm wyższa niż w roku 2021 o 30,7%.

Wielkość sprzedaży w klasycznym OOH wyniosła w 2022 r. 409,1 mln zł i była wyższa w stosunku do ub.r. o 23,6%. Wynik pozostaje odzwierciedleniem wykorzystania potencjału w postaci dwóch głównych nośników reklamy w tym segmencie: citylight oraz billboard 18 m². Sprzedaż powierzchni ekspozycyjnych na tych nośnikach stanowiła w 2022 r. blisko 70% przychodów. Sprzedaż DOOH w 2022 r. wyniosła 107,3 mln zł i była wyższa niż w roku 2021 o 66,1%. Należy podkreślić dalszy wzrost przychodów z tytułu reklamy na nośnikach cyfrowych DOOH. W 2022 r. udział reklamy na nośnikach cyfrowych wyniósł ponad 19,3%, zachowując rosnący z roku na rok trend. Wielkość sprzedaży w segmencie city transport wyniosła w 2022 r. ponad 38 mln zł i była wyższa w stosunku do ub.r. o 33,3%.

Dane zostały przygotowane w ramach współpracy IGRZ i domu mediowego Starcom (Publicis Groupe).