Kraj

IGRZ: Wartość sprzedaży OOH wyższa o 4,2%

Rynek odrabia straty z początku roku.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawiła informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w drugim kwartale 2019 r. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i domu mediowego Starcom (Publicis Media).
 
Wielkość sprzedaży na rynku reklamy zewnętrznej w drugim kwartale 2019 r. w Polsce w trzech segmentach rynku reklamy zewnętrznej – klasyczne OOH, reklama tranzytowa i  DOOH zamknęła się kwotą 160,8 mln zł i była dla tej samej bazy firm wyższa niż w drugim kwartale 2018 r. o 4,2%.
IGRZ: Wartość sprzedaży OOH wyższa o 4,2%
 
OOH odrabia straty po słabszym pierwszym kwartale bieżącego roku. W drugim kwartale uruchomione zostały przeniesione z pierwszego kwartału budżety na okres przedświąteczny. Ponadto dodatkowe wpływy były związane z kampanią wyborczą w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Budżety na kampanię reklamową nie dorównują tym z kampanii samorządowych i do Sejmu RP. IGRZ szacuje, że wpływy z tytułu tej kampanii stanowiły blisko 2,5% sprzedaży OOH w drugim kwartale 2019 r. Dwie największe firmy z branży: AMS i Ströer, wprowadziły z początkiem drugiego kwartału 2019 r. nową politykę cenową opartą na danych Outdoor Track w ramach badań IBO. Sprzedaż powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy oparto przede wszystkim na danych zasięgowych. Fakt ten przyczynił się także do lepszych wyników sprzedaży, przede wszystkim powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach premium. Pełnej oceny nowej polityki cenowej w ramach Outdoor Track można będzie dokonać jednak dopiero na koniec tego roku. Zwłaszcza w aspekcie ewentualnego wykorzystania jeszcze w tym roku Outdoor Track w sprzedaży powierzchni ekspozycyjnych przez kolejną firmę – Clear Channel Poland.
 
Wygenerowane dane dotyczące wielkości sprzedaży największych firm regionalnych i zajmujących się reklamą
wielkoformatową wskazują wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę te dane, IGRZ szacuje wielkość sprzedaży całego rynku w drugim kwartale roku 2019 na kwotę 182,0 mln zł.
 
Głównymi graczami na polskim rynku pozostają w zakresie reklamy tranzytowej firmy: AMS oraz Business Consulting, dalej: Ströer Polska, Synergic, Clear Channel Poland oraz Warexpo. W drugim kwartale 2019 r. wielkość sprzedaży wyniosła sumę w wysokości ponad 12,8 mln zł i była wyższa w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 1,5%.
 
W drugim kwartale sprzedaż DOOH wyniosła ponad 16,4 mln zł i była wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku o 21,5%. Dobre wyniki DOOH w ostatnich okresach to także zasługa przedsięwzięć integrujących tę część rynku. Przede wszystkim w zakresie tworzenia kontentu i powiązań między sieciami nośników wewnętrznych i zewnętrznych. Rozpoczęły się także procesy konsolidacyjne rynku DOOH.
 
– W kolejnym okresie liczymy na aktywność komitetów wyborczych w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi. Kampania wyborcza będzie krótka, ale zapowiada się jako intensywna. Dobre wyniki polskiej gospodarki mogą również wpłynąć na skalę promocji w drugim półroczu. Rynek winien nieznacznie wzrosnąć w stosunku do ubiegłego roku. Podtrzymujemy poziom 2% – komentuje Lech Kaczoń, prezes IGRZ.