Kraj

IGRZ wydaje oświadczenie ws. komunikatu Ströera

Lech Kaczoń wymienia powody, które jego zdaniem zdecydowały o rezygnacji poszczególnych firm z organizacji i deklaruje, że Izba będzie dalej funkcjonować bez względu na liczbę zaangażowanych w tę pracę podmiotów.

28 czerwca br. informowaliśmy o tym, że firma Ströer Polska przekazała Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej (IGRZ) oświadczenie o wystąpieniu z Izby. IGRZ w związku z publikacją przesłała do redakcji MMP oświadczenie podpisane przez prezesa Izby Lecha Kaczonia o następującej treści:

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej nie jest wyimaginowanym tworem, który funkcjonuje jako osobny byt wpływający na rzeczywistość. Jest organizacją samorządu gospodarczego, którą tworzą konkretne firmy i konkretni ludzie. Oni podejmują decyzje dotyczące działań, pracy i realizacji projektów Izby. Dotyczy to również firmy Ströer Polska, której poprzedni i obecny prezes przez wiele lat zasiadali w Radzie Izby.

Tak zwana Ustawa krajobrazowa weszła w życie we wrześniu 2015 roku. W ciągu blisko dwóch lat od tego czasu nie przyniosła żadnych szkód rynkowi OOH w Polsce. Nie tylko dlatego, że zawiera wiele wątpliwych i być może niezgodnych z prawem zapisów, i dla niektórych samorządów jest problematyczna w ewentualnym zastosowaniu do stanowienia prawa lokalnego, ale przede wszystkich dzięki szeroko zakrojonym działaniom IGRZ. Z ośmiu największych miast, w których głównie funkcjonują sieci profesjonalnych nośników reklamy, tylko w Łodzi przyjęto uchwałę krajobrazową dla miasta. Dzięki staraniom i działaniom IGRZ tak zwany okres dostosowawczy do zapisów uchwały dla nośników reklamy wynosi 5 lat. 

W innych dużych miastach wskutek działań i pracy IGRZ nadal trwają prace nad wypracowaniem koncepcji projektów lub projektów uchwał krajobrazowych. Żadne formalne uchwały w tej sprawie nie zostały podjęte. Dotyczy to także Warszawy, w której jesteśmy dopiero na wstępnym, nawet nie formalnym, etapie konsultacji. 27 czerwca 2017 roku IGRZ jako jedyna organizacja złożyła generalne uwagi do projektu tej uchwały (w załączeniu), zastrzegając sobie prawo przekazania w terminie dwóch tygodni uwag szczegółowych, które są przygotowywane.

Izba została powołana do życia by reprezentować interesy branży. Interesy wspólne dla wszystkich działających na rynku OOH. W przeszłości nie wszystkie interesy ogólnobranżowe były spójne z interesami własnymi poszczególnych firm. I tak firma Cityboard Media wystąpiła z Izby nie akceptując przyjętych przez większość członków zasad raportowania o rynku OOH w Polsce. Z kolej spółka CAM Media wyszła z Izby w momencie zaangażowania jej w spór prawno-sądowy, nie związany z działalnością IGRZ. Spółka Clear Channel Poland opuściła Izbę z przyczyn finansowych. Były też firmy, które przestawały być członkami Izby ponieważ kończyły samodzielną działalność lub przestawały po prostu istnieć.

Firma AMS S.A. nie jest “jedynym ogólnopolskim graczem pozostającym w Izbie”. Izba reprezentuje środowisko niezależnie od zaangażowania w jej działania dużych czy małych graczy, ogólnopolskich czy lokalnych. Pracuje na rzecz całej branży bez względu na liczbę zaangażowanych w tę pracę podmiotów.  [Pisownia oryginalna – przyp. red.]

Przedstawicieli firm wymienionych w oświadczeniu (Cityboard Media, CAM Media oraz Clear Channel Poland) poprosiliśmy o ustosunkowanie się do powyższego oświadczenia i opinię na temat działalności IGRZ na rzecz całej branży OOH w Polsce. Redakcja MMP24 będzie publikować odpowiedzi niezwłocznie po ich uzyskaniu.