Kraj

IPG Mediabrands uruchamia własną platformę RTB

Na potrzeby domów mediowych z grupy została uruchomiona usługa Cadreon.

IPG Mediabrands uruchomiła platformę Cadreon, która umożliwi dokonywanie automatycznego zakupu mediów. Cadreon ma działać z Danii jako centralny ośrodek, koncentrujący zakupy dla wszystkich krajów skandynawskich oraz dla kluczowych rynków europejskich, w tym Polski. System integruje zasoby i dane z wielu krajowych i międzynarodowych platform SSP – supply side platform, i DSP – data management platform. Według przedstawicieli firmy dzięki temu działaniu zwiększa się efektywność komunikacji digitalowej w ramach kampanii display, online wideo czy też na platformach mobilnych.
W Polsce do grupy IPG Mediabrands należą m.in.: Universal McCann, Initiative Media, Lowe Media i Reprise Media.