Kraj

Ipsos najbardziej innowacyjną firmą badawczą - wynika z badania dla PTBRiO

Z badania "Klienci firm badawczych 2001-2004" (druga fala, 2004 r.) przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO)...

Z badania “Klienci firm badawczych 2001-2004” (druga fala, 2004 r.) przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) wynika, że najdroższe usługi badawcze oferuje firma ACNielsen Polska (276 wskazań), a najtańszą ofertę ma ARC Rynek i Opinia (306 wskazań), ABM Agencja Badań Marketingowych (225 wskazań) i PBS (223). Kodeksów etycznych najczęściej przestrzegają firmy: Expert Monitor (166 wskazań) i ARC Rynek i Opinia (134 wskazania). Klienci najwyżej ocenili innowacyjność firmy Ipsos (156 wskazań). Najwięcej wskazań w kategorii “Ma dobrej jakości sieć ankieterską” otrzymały GfK Polonia (135) i PBS (132). Najlepsze badania jakościowe robi firma IQS and Quant Group (289 wskazań). Najbardziej terminowa firma to Expert Monitor (135 wskazań). Badanie “Klienci firm badawczych” zostało zrealizowane w dwóch falach: na przełomie IX/X 2001 r. (liczebność próby 400 osób) i w październiku 2004 r. (286 osób). W obu falach badanie było prowadzone techniką komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych CATI. W 2001 r. badanie przeprowadzili ankieterzy Pentora, w 2004 r. badanie zrealizował Expert Monitor. (PM)