Kraj

IQS and Quant Group wprowadza produkt badawczy związany z młodym konsumentem

Firma badawcza IQS and Quant Group wprowadza produkt badawczy Świat Młodych związany z młodym konsumentem. Wyniki uzyskane za pośrednictwem tego...

Firma badawcza IQS and Quant Group wprowadza produkt badawczy Świat Młodych związany z młodym konsumentem. Wyniki uzyskane za pośrednictwem tego narzędzia mają odpowiedzieć m.in. na pytania: co sprawia, że jedne mody młodzi przyjmują, a inne odrzucają; czemu niektóre marki stają się kultowe, a inne nie mają na to szans. – Produkt ten ma ułatwiać naszym klientom efektywne wpływanie na postawy, zachowania i opinie młodych ludzi. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki temu, że udało nam się zidentyfikować nie tylko atrakcyjne elementy otaczającego ich świata, ale również zjawiska i mechanizmy, które o tej atrakcyjności decydują – mówi Michał Kociankowski, client service director IQS and Quant Group. Jego zdaniem główne zastosowania Świata Młodych dotyczą obszaru komunikacji marketingowej. – Może to być pozycjonowanie i repozycjonowanie marek dla młodych ludzi, tworzenie reklam czy też prace nad niestandardowymi działaniami wspierającymi markę – powiedział Kociankowski. Według Tomasza Jędrkiewicza, doradcy zarządu ds. komunikacji i jednego z realizatorów projektu, w pierwszej kolejności badaniem zainteresowani są marketerzy mający w swoim portfolio produkty i usługi skierowane do młodych konsumentów oraz agencje reklamowe. Badanie będzie prowadzone co najmniej raz w roku. Pierwsza edycja prowadzona była w grupie 16-25 lat, mieszkańcy miast. Firma planuje poszerzenie badanej grupy. Na liście rankingowej Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku sporządzonej według audytu za rok 2003 IQS and Quant Group znalazła się na 6. pozycji. Wielkość przychodów ze sprzedaży w ub.r. wyniosła 24,1 mln zł. (PM)