Kraj

IRCenter zbadało popularność aptek internetowych

Internet nie spowoduje zamknięcia aptek stacjonarnych - wynika z badania.

Agencja badawcza IRCenter we współpracy z LeadR, PricePanorama i SpicyMobile przeprowadziła badanie korzystania z aptek internetowych wśród polskich internautów.

Celem projektu było opisanie ścieżek klienckich prowadzących do aptek internetowych. Dane pochodzą z wielu różnych źródeł: deklaracje użytkowników, skan cen produktów oferowanych w aptekach, zachowania ich użytkowników w mediach społecznościowych i w ramach wyszukiwarki Google i ruch na ich stronach WWW.

Kluczowy wniosek z projektu jest taki, że internet nie spowoduje zamknięcia aptek stacjonarnych (tylko 6 proc. ich użytkowników korzysta wyłącznie z online’owych sposobów sprzedaży). Apteki są więc skazane na integrację digitalowych i fizycznych punktów sprzedaży.

Wśród użytkowników aptek internetowych zdecydowanie dominują kobiety. Użytkowników aptek można podzielić na dwa segmenty: kobiety w wieku 26-33 lata i osoby powyżej 45. roku życia. Obie grupy zdecydowanie motywują się ceną przy wyborze produktów z aptek internetowych.

Największy udział ruchu na stronach aptek ma marketing w wyszukiwarkach i związane z nim bezpośrednie działania reklamowe. Na to stawiają najwięksi gracze. Największy – DOZ – zdecydowanie korzysta z searchu, pozostając przy tym przy relatywnie wysokich cenach swoich produktów (kluczowym źródłem ruchu dla DOZ jest reklama display). Z searchu zdecydowanie korzysta również Gemini, które jednocześnie oferuje niskie ceny swoich najbardziej popularnych produktów. Popularność Gemini w Google nieprzerwanie rośnie od 2013 r.

Najbardziej zauważalnym i efektywnym (w ocenie użytkowników aptek) jest e-mail marketing. Osoby, które zwracają uwagę w internecie na tę formę reklamy, zdecydowanie chętnie i często przechodzą z mailingów bezpośrednio na strony aptek i dokonują zakupów. Wysokie zapamiętywanie działań mailingowych wskazuje również na pozytywny wpływ tej formy na wizerunek marek aptek.

Social media dla aptek to poboczny, ale kluczowy rodzaj działań. Spontaniczne dyskusje o aptekach w mediach społecznościowych są bezpośrednio związane z ruchem na stronie WWW aptek, ale i z częstotliwością wyszukiwania tych aptek w Google. Udział social mediów jest oczywiście zdecydowanie mniejszy niż searchu, displayu i mailingu.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie n=1478 użytkowników aptek online i/lub offline.