Kraj

Izba Wydawców Prasy wybrała władze na kolejną kadencję

Na czele Izby stanął Bogusław Chrabota, po 15 latach ze stanowiska rezygnuje z powodów zdrowotnych Wiesław Podkański.

Walne Zgromadzenie Członków Izby Wydawców Prasy wybrało władze izby na kolejną kadencję. Po 15 latach pracy na stanowisku prezesa zarządu Izby Wydawców Prasy Wiesław Podkański z powodów zdrowotnych podjął decyzję o niekandydowaniu do władz.
Zgromadzenie wybrało na stanowisku prezesa Bogusława Chrabotę – redaktora naczelnego “Rzeczpospolitej”. Członkami zarządu wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Zbigniew Benbenek, Marcin Biegluk, Arkadiusz Gruchot. Maciej Hoffman, Bartosz Hojka, Tomasz Jażdżyński, Dominik Księski, Alicja Modzelewska, Justyna Namięta, Tomasz Namysł, Dorota Stanek, Jacek Ślusarczyk i Ewa Świstuniuk.
Na wiceprezesów Izby wybrano Dorotę Stanek, Jerzego Baczyńskiego i Zbigniewa Benbenka. W związku z rezygnacją Macieja Hoffmana z funkcji dyrektora generalnego IWP zarząd Izby powołał na to stanowisko Marka Frąckowiaka.