Kraj

Jacek Barankiewicz prezesem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Organizacja ma nowy zarząd, nowy skład komisji rewizyjnej oraz Komisji Etyki Reklamy.

Walne zebranie członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wybrało nowe władze na kolejną, dwuletnią kadencję. Prezesem zarządu Rady Reklamy został Jacek Barankiewicz, pełniący jednocześnie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Jacek Barankiewicz był członkiem zarządu Rady Reklamy w latach 2006-2010, ostatnio wchodził w skład komisji rewizyjnej Rady.

Do zarządu weszli także: Blanka Chmurzyńska-Brown (Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego), Marek Frąckowiak (Izba Wydawców Prasy), Andrzej Gantner (Polska Federacja Producentów Żywności), Danuta Gut, (Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego “Browary Polskie”), Włodzimierz Schmidt (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska), Grażyna Skarżyńska (agencja Albert Lumberjacker), Barbara Topol (Gruner + Jahr Polska) oraz Paweł Tyszkiewicz (Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR).

Kolejną kadencję rozpoczyna również Komisja Etyki Reklamy (KER). W porównaniu z latami poprzednimi została zwiększona o 30 proc. składu liczba arbitrów niezależnych. Po raz pierwszy w składzie KER znalazła się również przedstawicielka Federacji Konsumentów.