Kraj

Joanna Garbaczewska dyrektorem rozwoju oferty internetowej w Doradztwie Mediowym

Grupa Mediowa Agory wzmacnia swoje kompetencje online.

Joanna Garbaczewska dyrektorem rozwoju oferty internetowej w Doradztwie Mediowym
Doradztwo Mediowe z Grupy Radiowej Agory wzmacnia swoje reklamowe kompetencje online i portfolio usług internetowych, m.in. w obszarze cyfrowego audio. Dyrektorem poszerzonego zespołu spółki odpowiedzialnego za rozwój oferty reklamowej w sieci została Joanna Garbaczewska. To nowe stanowisko w strukturze.
W ramach usług internetowych Doradztwo Mediowe realizuje kampanie standardowe w formatach display i wideo oraz w formie audio.

Joanna Garbaczewska pracę w Agorze rozpoczęła we wrześniu 1993 r. jako handlowiec w warszawskim oddziale “Gazety Wyborczej”. Od stycznia 2003 r. pełniła funkcję menedżera do spraw promocji i rozwoju oferty ogłoszeniowej. We wrześniu 2009 r. objęła stanowisko dyrektora sprzedaży prasy bezpłatnej w Agorze, a od 2013 r. pełniła funkcję wydawcy “Metrocafe.pl” – tytułu prasowego i serwisu internetowego oraz zastępcy dyrektor wydawniczej pionu Czasopisma i prasa bezpłatna Agory. W 2015 r. zarządzała działem sprzedaży czasopism Agory.

W Doradztwie Mediowym pracuje od września 2018 r. Odpowiadała za przygotowywanie i koordynację strategii wielomediowych.