Kraj

Media

Top news

Joanna Krawczyk z "Gazety Wyborczej" w zarządzie Europejskiego Funduszu Mediów i Informacji

Od marca br. Krawczyk - jako pierwsza kobieta w historii - kieruje LENA, sojuszem największych europejskich gazet.

Europejski Fundusz Mediów i Informacji (European Media and Information Fund), do którego zarządu weszła Joanna Krawczyk, wspiera projekty europejskich redakcji i innych podmiotów w obszarze walki z dezinformacją oraz edukacją medialną. Zadaniem Krawczyk, realizowanym z dwoma innymi członkami zarządu, będzie zatwierdzanie planów działania Funduszu, nadzór nad budżetem i wybieranie jego beneficjentów oraz partnerów. Swoje obowiązki będzie pełnić pro bono. 

Krawczyk jest związana z „Gazetą Wyborczą” od 2017 r. Obecnie pracuje jako szefowa partnerstw dziennika, jest też prezeską Fundacji Gazety Wyborczej i stoi na czele Grupy Filantropijnej Wyborczej. Od marca 2021 r. kieruje również działaniami Leading European Newspaper Alliance – sojuszu największych europejskich gazet, będąc pierwszą kobietą na stanowisku przewodniczącego LENA. Od wielu lat współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, medialnymi i instytucjami z całej Europy