Kraj

Joint Industry Committee coraz bliżej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy i Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR - podpisały list intencyjny w sprawie powołania JIC (Joint Industry Committee) - dedykowanego badaniom konsumpcji mediów.

Przewodniczący KRRiT reprezentujący regulatora rynku mediów elektronicznych oraz reprezentanci rynku komunikacji marketingowej jako inicjatorzy – zgodnie wyrazili wolę powołania na polskim rynku porozumienia branżowego typu JIC.

– Liczymy, że JIC powstanie szybko, list intencyjny to ważny krok, ale nie możemy na tym poprzestać. Tylko wspólna praca zapewni wytworzenie profesjonalnych badań i zbudowanie stabilnej waluty rozliczeniowej na rynku mediów – powiedział Witold Kołodziejski – przewodniczący KRRiT.

W ramach KRRiT za wypracowanie wspólnie z rynkiem, nowego standardu badań odpowiada zespół Telemetrii Polskiej.

– Stworzenie reprezentacji rynku reklamowego w postaci JIC jako partnera jest dla nas niezbędne, z punktu widzenia jakości przyszłych badań, które będziemy realizować. Uruchomiliśmy właśnie prace naukowe wspólnie z SGH oraz Instytutem Łączności – PIB, których celem jest wypracowanie odpowiednich metod rekrutacji panelu badawczego oraz sprawdzenie technologii do pomiaru mediów. Wyniki badań chcemy skonsultować z rynkiem przed podjęciem ostatecznych decyzji i uruchomieniem przetargów – przekazał Michał Wigurski – szef projektu Telemetria Polska.

Strony deklarują zgodną wolę powołania na rynku polskim porozumienia rynkowego JIC dedykowanego badaniom mediów oraz udzielenia temu porozumieniu gwarancji dotyczących: wypracowania nowego standardu badań konsumpcji mediów elektronicznych, współdecydowania o ostatecznym kształcie badania oraz sposobie jego realizacji, skutecznego nadzoru nad realizacją badania.

Pierwsze spotkania z przedstawicielami zarządów poszczególnych mediów, agencji mediowych i marketerów odbędą się na przełomie listopada i grudnia