Kraj

Julian Kozankiewicz prezesem zarządu Young Professionals

Działający w ramach struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy "IAA Polska" zespół Young Professionals określił swój statut, wybrał komitet i zarząd. W...

Działający w ramach struktur Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy “IAA Polska” zespół Young Professionals określił swój statut, wybrał komitet i zarząd. W skład zarządu wchodzą: Julian Kozankiewicz, prezes, Maciej Zoll, wiceprezes, Agnieszka Kucińska, sekretarz. Komitet tworzą: Patrycja Pyl, business development leader w agencji EM Lab, Agnieszka Kucińska, office manager w agencji Aart Design, Maciej Zoll, project manager w Option One, Julian Kozankiewicz, partner zarządzający EM Lab, oraz Artur Chmielewski, sales manager w Multikino SA.

Young Professionals zajmuje się kształceniem i rozwijaniem osób zaczynających karierę na rynku komunikacji. (DD)