Kraj

Katarzyna Musznicka i Johanna Pawełek w SalesTube

Agencja rozwija zespół Intelligence Division.

Johanna Pawełek
Agencja martech & e-commerce SalesTube (Group One) rozwija zespół Intelligence Division. Do teamu dołączają dwie projekt managerki – Katarzyna Musznicka i Johanna Pawełek. Obie będą zarządzać projektami konsultingowymi z obszaru martech.

Johanna Pawełek zdobywała doświadczenie m.in. w Air France, gdzie pracowała jako junior product manager dla IFE (oferty rozrywki pokładowej). W Accenture, z którego przeszła do SalesTube, rozwinęła umiejętności digitalmarketingowe i zarządzania projektami dla międzynarodowych klientów.

Katarzyna Musznicka
Katarzyna Musznicka przed SalesTube była związana z agencją One Eleven, gdzie pracowała jako project manager, a także z Accenture, w którym pełniła funkcję data analyst.

Musznicka i Pawełek dołączają do zespołu pod kierownictwem head of ID Magdaleny Niewiadomskiej.