Zagranica

KE wyraża warunkową zgodę na przejęcie Telekom Romania Communications przez Orange

Zgoda jest uzależniona od zbycia pakietu 30% akcji w Telekom Romania Mobile Communications, jednym z czterech głównych operatorów komórkowych w Rumunii.

Telekom Romania Mobile Communications (TRMC) jest bezpośrednim konkurentem Orange, więc w celu zachowania równowagi na rynku Telekom Romania Communications (TKR) został zobowiązany przez Komisję Europejską do zbycia akcji w tej spółce. Nabywcą 30% pakietu będzie Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE), spółka zależna Deutsche Telekom mającą większościowe udziały w TRMC. OTE jest największą firmą sektora technologicznego w Grecji. W listopadzie ub.r. OTE zgodziło się sprzedać Orange Romania swoje 54% udziałów w Telekom Romania Communications.

Orange zobowiązał się zaczekać z finalizacją transakcji do osiągnięcia przez TKR i OTE wiążącego porozumienia w sprawie zbycia udziałów oraz zatwierdzenia go przez KE. – Dzięki tej decyzji oraz zobowiązaniom oferowanym przez Orange na rumuńskim rynku telekomunikacyjnym będą nadal dostępne wysokiej jakości usługi po konkurencyjnych cenach – powiedziała komisarz ds. konkurencji i wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

Koncern Orange (wcześniej France Télécom) prowadzi działalność w Rumunii poprzez spółki zależne Orange Romania SA i Orange Business Romania SA, oferując przede wszystkim usługi telefonii komórkowej oparte na własnej sieci oraz – w bardzo ograniczonym zakresie – usługi telefonii stacjonarnej, internetu stacjonarnego i telewizji, niemal wyłącznie na bazie infrastruktury podmiotów trzecich. TKR świadczy natomiast głównie usługi telekomunikacji stacjonarnej i telewizyjne oraz usługi hurtowe dla innych operatorów telekomunikacyjnych.