Kraj

KER ma uwagi do reklamy marki Żywiec Zdrój

Komisja Etyki Reklamy zaznaczyła, że reklama promująca wariant "Żywiec Gaz z sokiem" może wykorzystywać brak wiedzy konsumenta, a tym samym wprowadzać go w błąd.

Przedmiotem skargi złożonej w Komisji Etyki Reklamy była reklama telewizyjna napoju “Żywiec Zdrój gaz z sokiem”.
Komisja specjalistów wskazała, że spot reklamowy wprowadza w błąd odbiorców co do istotnych cech reklamowanego produktu (w tym jego jakości i składu), wykorzystuje brak wiedzy odbiorcy, a w konsekwencji jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.
W skargach, które wpłynęły do KER wskazywano, że reklama napoju nie informuje, że zawiera on cukier, stabilizatory, przeciwutleniacze i inne dodatki, a jedynie jest połączeniem wody źródlanej z sokiem. Produkt kreowany w spocie ma być niezgodny z faktycznym składem produktu dostępnego dla konsumenta na półce.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością, komisja dopatrzyła się w reklamie nadużyć zaufania odbiorców, wykorzystywania ich braku doświadczenia i wiedzy.

W ocenie Zespołu Orzekającego w  tej reklamie telewizyjnej należy wprowadzić zmiany w taki sposób, aby przekaz nie budził wątpliwości, że reklamowanym produktem jest napój gazowany.
Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały.