Zagranica

Marketing

Klarna zbadała opinie konsumentów o przyszłości handlu

Z badania "The Future of Retail", w którym proszono konsumentów o wyobrażenie sobie doświadczenia zakupowego za 18 lat, wynika m.in. oczekiwanie na większą personalizację oraz gotowość do korzystania z robotów, wirtualnych przymierzalni i rozszerzonej rzeczywistości.

Mat. prasowe Klarna

W badaniu “The Future of Retail” przeanalizowano opinie konsumentów z różnych pokoleń (między 18. a 77. rokiem życia) na temat przyszłości handlu, w tym doświadczenia zakupowego i postępu technologicznego za 18 lat, gdy pokolenie Z (obecnie 18-26 lat) skończy 40 lat i wraz z milenialsami (obecnie 27-42 lata) stanie się dominującymi klientami.

Zdecydowana większość badanych (81%) oczekuje, że rozszerzona rzeczywistość (AR) poprawi ich doświadczenia zakupowe w sklepie stacjonarnym w przyszłości. 65% respondentów chce, by doświadczenie to było bardziej spersonalizowane. Blisko 60% nie ma nic przeciwko temu, by robot podszedł do nich w sklepie w celu dokonania pomiarów i zarekomendowania odpowiednich produktów, a prawie połowa (48%) zamierza korzystać z wirtualnych przymierzalni. Zarazem mniej niż połowa przedstawicieli pokolenia Z (43%) uważa, że zakupy w wirtualnej rzeczywistości (VR) przewyższą rzeczywiste doświadczenia zakupowe w ciągu najbliższych dwóch dekad. Przy dużej aprobacie dla innowacji technologicznych 58% badanych uważa, że nawet w 2041 r. będzie częściej wybierać zakupy w sklepie stacjonarnym niż online. Młodsze pokolenia (18-42 lata) zauważają również konieczność zaangażowania się całej branży zakupowej w rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym (57%).

Klarna przeprowadziła ankietę internetową we współpracy z agencją badawczą Dynata w pięciu krajach (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Szwecja) w kwietniu br. W badaniu wzięło udział ponad 5 tys. konsumentów, w tym 1108 z USA. Próba obejmowała zarówno użytkowników Klarna, jak i osoby niekorzystające z jej narzędzi.

Z pełnym raportem z badania można zapoznać się tutaj.