Kraj

Kornicki i Gdala ruszają z Centraals

Współzałożyciele Codemedia rozstają się z branżą domów mediowych.

Kornicki i Gdala ruszają z Centraals
Dwa fundusze venture capital przejmują zafiliowaną z Codemedia strukturę technologiczną Code.applied. W wyniku tej inwestycji na polskim rynku debiutuje Centraals Europe SA – firma konsultingowa działająca na styku strategii biznesowej, technologii i marketingu. Partnerami w spółce zostają Sławomir Kornicki i Łucja Gdala, współzałożyciele i menedżerowie domu mediowego Codemedia. Tym samym oboje kończą pracę w branży domów mediowych, z którą związani byli od początku swoich karier.

Kornicki i Gdala wspólnie zakładali dom mediowy Codemedia, z którym byli związani od 2008 r. do teraz. Wcześniej pracowali przez sześć lat dla specjalizującego się w mediach interaktywnych domu mediowego Media Contacts, który połączył się ze specjalizującym się w mediach tradycyjnych domem mediowym MPG, tworząc Havas Media. W Media Contacts Kornicki zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego, natomiast Gdala była media directorem.

Po stworzeniu Codemedia Kornicki przez cztery lata (2008-2012) pełnił funkcję prezesa zarządu, a w pozostałych latach funkcję członka zarządu lub prezesa rady nadzorczej, odpowiadając przede wszystkim za rozwój grupy kapitałowej, a także ostatnio usług z segmentu data. Łucja Gdala pełniła natomiast funkcję dyrektora zarządzającego firmy. W 2011 r. Codemedia weszła na giełdę, a w kolejnych latach dokonała kilku inwestycji i przejęć, m.in. sieci afiliacyjnej TradeTracker. Po fuzji z wyspecjalizowanym w tradycyjnych mediach domem mediowym Mediasense, prezesem Codemedia został Piotr Bieńko, który pełni tę funkcję do dzisiaj.