Kraj

Media

Top news

KRRiT przyznała koncesję TVN7

Na dziesięć lat.

Na piątkowym posiedzeniu (18 lutego br.) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wreszcie przegłosowała uchwałę o przyznaniu koncesji dla programu TVN7 na nadawanie przez kolejne dziesięć lat.

Brak przyznania tej koncesji, pomimo że nadawca (Grupa TVN) wystąpił o jej przedłużenie w grudniu 2020 r., był przedmiotem kontrowersji. Część członków KRRiT argumentowała, że struktura właścicielska TVN (należy do amerykańskiego koncernu Discovery) jest niezgodna z polskimi przepisami. Chodziło o to, że właścicielami nadawców telewizyjnych mogą być tylko firmy europejskie. Część komentatorów zwracała jednak uwagę, że może to być szykana wobec nadawcy prezentującego opinie krytyczne wobec rządzącego obozu politycznego. Dotychczasowa koncesja TVN7 wygasała 25 lutego, co w praktyce uniemożliwiałoby nadawanie tego kanału w naziemnej telewizji.