Kraj

L'Oreal wdraża program bioróżnorodności

L'Oreal Warsaw Plant to lokalny projekt mający na celu ochronę flory i fauny.

Koncern L’Oreal ogłosił nowy, globalny program – “L’Oréal dla przyszłości”. Przeznaczy 100 mln euro na wsparcie inwestycji chroniących przyrodę, w tym bioróżnorodność, regenerację zniszczonych ekosystemów oraz zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez inwestycje i doradztwo związane ze środowiskiem. 50 mln euro przeznaczy na regenerację ekosystemów morskich i leśnych, które dodatkowo stworzą nowe możliwości rozwoju socjoekonomicznego dla uzależnionych od nich społeczności (rozwój zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa, ekoturystyka, sprzedaż nadwyżek emisyjnych).

Fundusz L’Oréal na rzecz Regeneracji Środowiska ma na celu odtworzenie miliona hektarów zdegradowanych ekosystemów, wychwycenie 15-20 mln ton CO2 oraz stworzenie potencjału dla setek miejsc pracy do 2030 r. 50 mln euro przeznaczy na finansowanie projektów powiązanych z gospodarką obiegu zamkniętego w zakresie recyklingu i zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych.

L’Oreal realizuje także lokalny projekt mający na celu ochronę flory i fauny –  L’Oréal Warsaw Plant. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto inwentaryzację terenu wokół fabryki, dzięki czemu uzyskano ogólny pogląd na temat poziomu bioróżnorodności roślin i zwierząt oraz opracowano 3-letnią strategię utrzymania, jak również zwiększenia bogactwa gatunkowego w strefach, które mają do tego potencjał. L`Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie krajobrazu chronionego oraz w otulinie obszaru Natura 2000. Inwentaryzację przeprowadzono we współpracy z Fundacją ClearWing oraz naukowcami.