Kraj

Łukasz Mazurkiewicz przewodniczy radzie programowej VI Kongresu BRiO

Komitet organizacyjny VI Kongresu Badaczy Rynku i Opinii powołał radę programową. Znaleźli się w niej: Łukasz Mazurkiewicz, przewodniczący (Organizacja Firm...

Komitet organizacyjny VI Kongresu Badaczy Rynku i Opinii powołał radę programową. Znaleźli się w niej: Łukasz Mazurkiewicz, przewodniczący (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku), oraz Marlena Huszczak (Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii), Agnieszka Górska (Cadbury Wedel), Beata Narojczyk (PTK Centertel), Małgorzata Olszewska (4P Research Mix, OFBOR) oraz Michał Kociankowski (IQS & Quant Group). Organizatorzy kongresu – obie organizacje reprezentujące środowisko badawcze – chcieli, by w radzie programowej znalazły się osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w pracach gremiów kongresowych i tym samym zagwarantują nowe, świeże spojrzenie na tę imprezę. Tradycyjnie udział w radzie zaproponowano na zasadzie obserwatora krajowemu przedstawicielowi ESOMAR-u. W chwili obecnej tę funkcję w Polsce pełni Agnieszka Sora z GfK Polonia. Pierwsze posiedzenie rady programowej odbędzie się 8 marca br. (PM)