Kraj

Magdalena Pobikrowska awansuje w SalesTube

Obejmuje rolę head of biddable media.

Magdalena Pobikrowska awansuje w SalesTube
Magdalena Pobikrowska obejmuje stanowisko head of biddable media w SalesTube (Group One). W nowej roli zajmie się między innymi hubem kompetencyjnym SEM, paid social oraz programmatic buying dla międzynarodowych klientów oraz rozwojem narzędzi wewnętrznych z obszaru martech dla tych kanałów. Pobikrowska będzie koordynować pracę trzech teamów: SEM, paid social i programmatic, gdzie łącznie pracuje 74 osoby.

Z Group One Pobikrowska jest związana od 2012 r., a od 2016 piastowała stanowisko head of SEM.