Przetargi

Majonez Kielecki digitalowo z MullenLowe MediaHub

Agencja wygrała konkurs ofert i przygotuje świąteczne wsparcie.

MullenLowe MediaHub poszerza portfolio klientów z zakresu obsługi digitalowej o WSP “Społem”, producenta Majonezu Kieleckiego. Zwycięski dom mediowy został wybrany na drodze konkursu ofert. Cel: wesprzeć świąteczną kampanię klienta. Dom mediowy będzie odpowiedzialny za planowanie oraz zakup powierzchni wideo oraz VoD w internecie na potrzeby tej kampanii. Zespołem realizującym projekt dla Majonezu Kieleckiego kieruje Piotr Michalak, head of digital client service MLMH.