Kraj

Marek Tretyn prezesem Rady Reklamy

Walne zebranie członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wybrało nowe władze i zmieniło regulamin.

Rada Reklamy wybrała nowy zarząd, na którego czele stanął Marek Tretyn, dyrektor ds. sprzedaży w Agorze SA. Ponieważ liczba stowarzyszeń, które są członkami organizacji, zwiększyła się, skład zarządu również został zwiększony z sześciu do dziewięciu osób.

Oprócz Tretyna do składu nowego zarządu weszli: Marek Frąckowiak, zastępca dyrektora generalnego Izby Wydawców Prasy, Piotr Pokrzywa, dyrektor generalny Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, Andrzej Gartner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, Danuta Gut, dyrektor biura zarządu Browarów Polskich, Piotr Maj, project manager z ProMarki, Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny IAB Polska, Matylda Szymalska, prezes zarządu Streetcomu, oraz Katarzyna Zaremba, wiceprezes zarządu Legend Group.

Obecnie do Rady Reklamy należy 13 organizacji branżowych. Ostatnio dołączyły do niej Krajowa Unia Producentów Soków i Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości “Czyste Piękno”.

Wybrane zostały nowe osoby do komisji rewizyjnej. Tworzą ją obecnie Agnieszka Kępińska, kierownik ds. kontaktów zewnętrznych i komunikacji w Kraft Foods, Jacek Barankiewicz, prezes zarządu Data Contact, i Aleksander Śmigielski, dyrektor mediów w regionie Europy Środkowej i Wschodniej w Unileverze.

Do zmian doszło także w zapisach regulaminu Rady Reklamy. Odwołania od orzeczeń Komisji Etyki Reklamy rozpatrującej poszczególne skargi będzie rozpatrywać trzyosobowe, a nie jak dotąd sześcioosobowe gremium. Ma to przyspieszyć proces rozpatrywania odwołań.