Kraj

Marzena Strzelczak prezeską Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Dotychczasowa prezes Dominika Bettman pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu powołali na trzyletnią kadencję nową prezes – Marzenę Strzelczak. Dotychczasowa prezes Dominika Bettman pozostaje zaangażowana w prace stowarzyszenia w roli przewodniczącej Rady Odpowiedzialnego Przywództwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która rozpoczęła funkcjonowanie w nowej formule. 

Marzena Strzelczak od 2014 r. jest  dyrektor generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a od 2015 r. także członkinią zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Strzelczak jest ekspertką w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania różnorodnością. Wcześniej związana z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialog ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.