Kraj

McCann Worldgroup zmienia strukturę grupy

Grupa wprowadza zmiany w zarządzaniu spółkami w Polsce i awansuje dwóch menedżerów.

McCann Worldgroup łączy zarządzanie agencjami McCann i MRM//McCann. Jest to zwieńczenie procesu integracji obszarów komunikacji, który został zapoczątkowany w grupie w 2013 r. Zintegrowana agencja będzie działać pod marką McCann & MRM, a jej dyrektorem zarządzającym będzie Agnieszka Wichracka, dotychczasowa client service director McCann Worldgroup w Polsce. Dodatkowo powstaje połączona agencja Craft & Momentum, która będzie się specjalizowała w obszarze marketing services, events i produkcji. Jej szefem zostaje Mariusz Otowski, obecny dyrektor zarządzający agencji Craft. Wichracka i Otowski będą raportować do Wojciecha Borowskiego, prezesa McCann Worldgroup w Polsce.

W ramach McCann Worldgroup działa także agencja Weber Shandwick specjalizująca się w full service PR, której partnerem zarządzającym jest Agnieszka Dziedzic.

Już wcześniej z McCann Worldgroup pożegnał się Piotr Hassine, który przez ostatni rok był dyrektorem zarządzającym agencji MRM//McCann. W styczniu br. objął stanowisko dyrektora zarządzającego w The Digitals (grupa S/F). Z Grupy odszedł także Marek Rawicki, dyrektor dotychczas zarządzający Momentum Worldwide, który kierował tą agencją od końca 2013 r. Jego dalsze plany zawodowe nie są znane.