Przetargi

Media Strategy doradza PKP Intercity

Audytor pokonał w przetargu Fabrykę Komunikacji Społecznej.

PKP Intercity rozstrzygnęło postępowanie na wybór doradcy mediowego. W konkursie złożono dwie oferty, a najlepsza okazała się propozycja Media Strategy, która uzyskała 100 pkt. Ofertę w tym postępowaniu złożyła jeszcze Fabryka Komunikacji Społecznej, jednak jej ocena wyniosła 49,49 pkt. Do zadań Media Strategy należy m.in. dokładne rozplanowanie budżetu na media, kanałów i dostawców; oszacowanie możliwych do osiągnięcia zasięgów, na podstawie wysokości rabatów rynkowych i budżetu; przygotowanie tabeli gwarancji zakupowych do wypełnienia przez dom mediowy czy przygotowanie wzoru umowy z domem mediowym uwzględniającej zapisy dot. wszystkich rekomendowanych mediów oraz gwarancji “dowiezienia” parametrów mediowych zgodnych z przesłanymi przez dom mediowy uzupełnionymi tabelami gwarancji zakupowych i kar umownych.