Kraj

Mediacap: Szacowane przychody w IV kwartale 2020 r. o 16% niższe

Największy spadek zanotował segment reklamowy Grupy S/F oraz biznes badawczy IQS, w których obostrzenia związane z pandemią powodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności.

Zarząd spółki pod firmą Mediacap SA, w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazał wybrane dane finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szacowane przychody ze sprzedaży w dotkniętym przez COVID-19 IV kwartale roku 2020 wyniosły około 43 mln zł (-16% wobec 51 mln zł Q4 2019), co przełoży się na ok. 5,7 mln wyniku EBITDA (wobec 7 mln zł w 2019 r.). Największy spadek zanotował segment reklamowy Grupy S/F oraz biznes badawczy IQS, w których obostrzenia związane z pandemią powodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności (m.in. działalności związanej z organizacją eventów czy zogniskowanych wywiadów grupowych). Od początku pandemii największą odporność na negatywny wpływ COVID przejawia biznes influencer marketingu. W IV kwartale LTTM osiągnął ok. 19,1 mln zł przychodów (7% wzrostu wobec Q4 2019), co było najlepszym wynikiem w historii spółki i powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA tej spółki rok do roku.
 
Mediacap szacuje, że w całym 2020 r. przychody z działalności kontynuowanej grupy wyniosły 122,6 mln zł (-8% r./r.), a zysk EBITDA wyniósł ponad 10 mln zł (wobec 12,2 mln rok wcześniej), co zgodnie z wcześniejszymi założeniami przełoży się na dodatni wynik netto i zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej.