Kraj

Media

Marketing

MediaCom i AMS publikują raport na temat skuteczności outdooru

Wskaźnik AdStock w przypadku kampanii w OOH to 50%.

W publikacji “Myślenie długoterminowe w marketingu” przeanalizowano dane z blisko 400 kampanii zrealizowanych na nośnikach OOH w latach 2016-21 w Polsce (ponad 230 kampanii) oraz we Włoszech, Austrii, USA i Kanadzie. Twórcy raportu skoncentrowali swoją uwagę na kampaniach marek z branży FMCG oraz telekomunikacji.

Z analiz wynika, że kampanie prowadzone w OOH mają najwyższy spośród wszystkich kanałów komunikacji mnożnik długookresowy, czyli stosunek sprzedaży dobudowanej łącznie w krótkim i długim okresie do sprzedaży dobudowanej wyłącznie w krótkim okresie. W przypadku outdooru wynosi on 3,2, przy 2,9 w odniesieniu do reklamy telewizyjnej i kinowej czy 2,5 reklam wideo w internecie. Uwzględnienie perspektywy długookresowej powoduje, że w rankingu wydajności mediów (obejmującym również aspekt kosztów) outdoor znajduje się na trzecim miejscu, ustępując miejsca jedynie telewizji i kinu.

– O skuteczności OOH w budowaniu świadomości marki oraz sprzedaży długookresowej stanowi zapamiętywanie komunikatu przez konsumentów. Z danych, którymi dysponujemy, możemy przekonać się, jaki wysoki w przypadku outdooru jest poziom AdStocku, zwłaszcza skonfrontowany z wynikami innych kanałów dotarcia – mówi Izabela Walaszek z domu mediowego MediaCom, który przygotował raport. Wskaźnik AdStock w przypadku kampanii w OOH to 50% (to wpływ kampanii na kolejny tydzień). Z kolei recall pokazujący prawdopodobieństwo zapamiętania przekazu outdoorowego sięga poziomu reklam telewizyjnych (31%).

Jak wynika z badań, kierując swoją uwagę ku komunikacji rozciągniętej w czasie, czyli nastawionej na efekty w dłuższej perspektywie, marki powinny zwrócić szczególną uwagę na efektywność działań outdoorowych. Przy czym długookresowość należy rozumieć jako efekt występujący nawet po roku od ustania działań reklamowych.

Cały raport “Myślenie długoterminowe w marketingu” jest do pobrania tutaj.