Kraj

Meetrics: Viewability w Polsce jest stabilne

Firma Meetrics opublikowała swój kwartalny raport "Viewability Benchmark Report" dotyczący widoczności reklam na poszczególnych rynkach europejskich, w tym w Polsce.

Jak wynika z raportu “Meetrics Benchmark Report Q2/2019” wskaźnik viewability reklam online w Polsce po trzech kolejnych kwartałach wzrostów (i osiągnięciu w I kwartale br. rekordowego poziomu 59%) odnotował w II kwartale br. minimalny spadek – do 58% (o jeden punkt procentowy), jednak wobec spadków w innych krajach pozycja polskiego rynku na ich tle relatywnie się wzmocniła. Europejskim liderem pozostaje Austria, z wynikiem viewability na poziomie 68% (71% w poprzednim kwartale).

Średni czas kontaktu z reklamą display (viewable ciewtime) w Polsce minimalnie wzrósł, do poziomu 19,3 sekundy w II kwartale 2019 r., wobec 19,2 sekund w I kwartale.

Odsetek wyświetlonych w Polsce banerów reklamowych, które spełniały kryteria widoczności, na desktopach wyniósł 61% (62% kwartał wcześniej), a średni czas kontaktu z reklamą desktop display wyniósł 23,1 sekundy (wobec 22,9 sekundy kwartał wcześniej). Dla reklamy mobile display wskaźniki te wyniosły w II kwartale br. odpowiednio 53% i 13,1 sekundy (wobec 54% i 12,6 sekundy w I kwartale).

Jeśli chodzi o najlepsze wskaźniki wśród konkretnych formatów reklamowych (pod względem średniej widoczności), na polskim rynku w II kwartale br. najlepiej działały reklamy typu: Skyscraper (71% viewability i 26,4 sekundy czasu kontaktu z reklamą) oraz Halfpage (69% i 41,1 sekundy). Co do formatów mobilnych, to zdecydowanie bezkonkurencyjna okazała się reklama typu Mobile Banner 6:1 (320×50) z viewability na poziomie 72% i czasem kontaktu z reklamą 39.8 sekund; drugi w kolejności był Billboard ze wskaźnikami na poziomie 63% i 17 sekund.

W obszarze widoczności reklam wideo wyniki dla Polski wyniosły w II kwartale br. 60% i 15,8 sekundy.