Kraj

Mindshare Polska zbadał skuteczność product placementu

Zgodnie z wynikami badania Live Panel zrealizowanego przez GroupM product placement buduje przede wszystkim świadomość tych marek czy produktów, które wcześniej nie były znane konsumentom.

Mindshare Polska przeprowadził badania, których celem było zbadanie skuteczności product placementu.
Samochody, żywność i kosmetyki do pielęgnacji ciała mają wieść prym wśród kategorii produktów najefektywniej lokowanych w programach telewizyjnych i filmach. Badanie ma pokazywać, że product placement buduje przede wszystkim świadomość tych marek czy produktów, które wcześniej nie były znane konsumentom. Takie mają być wyniki badania Live Panel, zrealizowanego przez GroupM na reprezentatywnej grupie polskich internautów.
Badanie miało na celu m.in. określenie roli, jaką odgrywają poszczególne źródła informacji nt. marek i produktów w percepcji widzów, oglądających telewizję przynajmniej raz w miesiącu.
Blisko jedna trzecia respondentów wskazała, że product placement zachęca do spróbowania lub kupienia czegoś po raz pierwszy, niewiele mniej – jedna czwarta badanych – wskazało z kolei lokowanie produktu jako źródło informacji o nowych markach i produktach, których dotychczas nie znali.
Dla 18 proc. widzów zobaczenie w filmie czy programie telewizyjnym danej marki lub produktu stanowi przypomnienie i zachętę do ponownego zakupu.
Jak podkreśla Anna Bieńkowska, director client leadership w Mindshare: – Product placement jest skuteczną formą reklamową pozwalającą na wyjście z bloku reklamowego czy też ograniczeń ustaw sponsoringowych. Poza kwestiami świadomościowymi ważne jest także porównanie kosztów takiego formatu. Często może być to efektywna alternatywa dla klasycznych form spotowych, pozwalająca jednocześnie na dużo ciekawsze pokazanie produktu i jego zalet, funkcjonalności.
Przez respondentów, którzy kupili daną kategorię w ciągu ostatniego roku, najbardziej “zauważanymi” w programach telewizyjnych i filmach kategoriami produktów są: samochody, żywność oraz produkty do pielęgnacji ciała oraz włosów. 63 proc. respondentów zwróciło w ostatnim czasie uwagę na lokowanie aut, zaś 62 proc. na product placement produktów z kategorii żywność i kosmetyki do pielęgnacji ciała i włosów.
Product placement ma przedłużać kontakt konsumenta z produktem i kierować go na inne tory emocjonalne niż w zwykłym spocie.
Wyniki badania mają wskazywać, że lokowanie produktów w programach telewizyjnych i filmach jest dla części konsumentów oglądających telewizję pomocne w wyborze żywności oraz produktów dla dzieci. 37 proc. badanych, którzy kupili daną kategorię produktową w ciągu ostatniego roku, wskazało product placement jako ważny w podejmowaniu decyzji o zakupie żywności, zaś jednej trzeciej badanych product placement pomaga dokonywać wyboru produktów dla dzieci, produktów gospodarstwa domowego oraz gier wideo i konsoli do gier.
Dane pochodzą z badania ilościowego Live Panel zrealizowanego przez GroupM metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 5037 dorosłych polskich internautów.