Kraj

MullenLowe Warsaw z kampanią digitalową dla Jameson Irish Whiskey

Nowe działania realizowane są pod hasłem "Sine Metu, przyjaciele".

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F51Ky6sey0p4%26feature%3Dyoutu.be%26has_verified%3D1%22%7D
MullenLowe Warsaw przygotowała kampanię digital dla Jameson Irish Whiskey (Wyborowa SA). Idea akcji opiera się na motto rodziny Jamesonów – “Sine Metu”, a jej ambasadorem jest dziennikarz radiowy – Piotr “Kędzior” Kędzierski.
“Sine Metu” oznacza “bez obaw”. Dla marki Jameson mają oznaczać postawę życiową, która charakteryzuje się otwartością na ludzi i świat, na nowe wrażenia, wyzwania i doświadczenia.
%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Fc6jguiBqn0o%26feature%3Dyoutu.be%26has_verified%3D1%22%7D
Piotr Kędzierski jest bohaterem filmu, który można obejrzeć w mediach społecznościowych. Wsparcie PR kampanii zapewnia agencja MSL Group.