Kraj

Multimedia z mniejszymi przychodami i zyskiem

Przychody spółki Multimedia Polska spadły w ub.r. o 0,2 proc., zysk zaś - o 4,3 proc.

Grupa Multimedia Polska, trzeci pod względem wielkości operator sieci kablowej w Polsce, wypracowała w 2016 r. 699,2 mln zł przychodów, co oznacza nieznaczny spadek o 0,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 3,6 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego (z 350,7 mln zł do 363,5 mln zł) oraz 0,1 proc. w segmencie internetu (z 223,5 mln zł do 223,8 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii była niższa o 11,3 proc. r./r. i wyniosła 91,8 mln zł. Pozostałe przychody, które w związku z wyłączeniem działalności energetycznej nie obejmują obecnie przychodów z usług energii ani gazu, a jedynie przychody z ubezpieczeń i monitoringu mieszkań oraz pozostałe przychody, spadły o 6,3 proc. do poziomu 20,2 mln zł.

W 2016 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 52,0 proc., z internetu 32,0 proc., z telefonii 13,1 proc., a pozostałe przychody stanowiły 2,9 proc.

Skorygowana EBITDA za 2016 r. wyniosła 341,3 mln zł wobec 356,9 mln zł rok wcześniej.

Na koniec ub.r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz blisko 783,2 tys. klientów telekomunikacyjnych, którzy łącznie korzystali z 1,69 mln usług (RGU), o 2,5 proc. więcej niż na koniec 2015 r.