Zagranica

Natasha Zharinova z grupy OLX na kierownicze stanowisko w Bauer Media Group

Będzie odpowiadać za ofertę biznesową (usługi marketingowe i sprzedażowe) dla sektora MŚP.

W strukturach Bauer Media Group Zharinova obejmie nowe stanowisko president for Business Area SME Services. W grupie OLX (należącej do Prosus Group, wcześniej Naspers Ltd.) pracowała przez pięć lat, zajmując od października 2018 r. stanowisko chief strategy and data officer. Wcześniej przez ponad osiem lat pracowała w firmie eBay. Ma doświadczenie na styku obszarów strategii, technologii i finansów, specjalizuje się w rozwoju biznesu z naciskiem na skalowalne, nastawione na klienta rozwiązania technologiczne.

Zharinova uzyskała doktorat z nauk o polityce na Princeton University, a wcześniej ukończyła wydział prawa uniwersytetu w Petersburgu.