Kraj

Nestmedic klientem 38 Content Communication

Agencja będzie odpowiadać kompleksowo za działania PR firmy Nestmedic.

Do grona klientów 38 Content Communication dołączyła firma Nestmedic, producent innowacyjnego technologicznie, mobilnego rozwiązania telemedycznego. Agencja będzie odpowiadać kompleksowo za działania PR firmy Nestmedic oraz komunikację produktową Pregnabit, służącego do zdalnego badania dobrostanu płodu – badania kardiotokograficznego (KTG).
Z ramienia agencji za kompleksową obsługę klienta odpowiedzialny będzie zespół pod kierunkiem group account managera Weroniki Jandy.