Zagranica

Nokia z dużymi stratami po I kwartale

Firma Nokia po I kw. br. zanotowała stratę netto w wysokości 513 mln euro (rok wcześniej w analogicznym okresie strata ta wyniosła 177 mln euro). Strata jest spowodowana zaksięgowaniem kosztów przejęcia francuskiego konkurenta, firmy Alcatel-Lucent.

Nokia w swoim oświadczeniu zadeklarowała, że bez uwzględnienia kosztów przejęcia francuskiego podmiotu jej zysk netto wyniósł w omawianym okresie 139 mln euro.

Przychody firmy znacząco wzrosły do pułapu 5,6 mld euro – rok wcześniej w I kwartale była to kwota 3,2 mld euro.

Przypomnijmy, że jest to pierwsza kwartalna kalkulacja Nokii po przejęciu Alcatel-Lucent za kwotę 16,6 mld euro.

Akwizycja ma na celu znaczące poszerzenie portfolio Nokii – Alcatel-Lucent to wiodący, globalny producent m.in. ruterów czy innych najnowocześniejszych rozwiązań telekomunikacyjnych.

(WSJ)