Kraj

OMD: reklama TV najbardziej irytuje nieaktywnych zawodowo

Im wyższe temperatury panują na zewnątrz, tym ta grupa mniej ogląda TV.

OMD: reklama TV najbardziej irytuje nieaktywnych zawodowo
Od siedmiu lat dom mediowy OMD prowadzi monitoring Wskaźnika Irytacji Reklamą. Jak pokazują wyniki z poprzednich lat, wyższa temperatura w letnich miesiącach odciąga widzów od telewizorów. 

Osoby nieaktywne zawodowo oglądają dużo telewizji (5:43 godz. dziennie w latach 2014-15), ale czas, jaki spędzają przed telewizorem, zmienia się w zależności od pory roku. Im wyższe temperatury panują na zewnątrz, tym mniej oglądają TV. Jednak o każdej porze roku i tak są grupą najwięcej oglądającą telewizję. Nieaktywni zawodowo to też grupa najbardziej zirytowana reklamą (na skali 1-10, gdzie 10 znaczy bardzo zirytowany, grupa ta w latach 2014-15 średnio deklarowała zirytowanie na poziomie 6,1). Poziom irytacji jest niezależny od liczby godzin spędzonych przed odbiornikiem.

Osoby pracujące w wieku 20-59 lat oglądają dużo telewizji, ale relatywnie mniej niż nieaktywne zawodowo (4:03). Konsumpcja telewizji w tej grupie również podlega sezonowym zmianom. Gdy jest ciepło, często wybierają inne niż oglądanie telewizji formy spędzania wolnego czasu. Jednak w przeciwieństwie do nieaktywnych zawodowo są mniej zirytowani przekazem reklamowym (5,8), a ich nastroje są bardziej zmienne. W tygodniach, gdy oglądają więcej telewizji, deklarują wyższy poziom irytacji.

Grupą najmniej oglądającą telewizję są osoby uczące się i studenci w wieku 15-24 lata (1:49). Jest to też grupa, której konsumpcja telewizji podlega najmniejszym sezonowym wahaniom. Jest to grupa bardziej
zirytowana reklamą (5,9) niż osoby pracujące w wieku 20-59 lat. Co ciekawe w tygodniach, kiedy grupa ta częściej ogląda telewizję, jest równocześnie mniej zirytowana przekazem reklamowym.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w tygodniowych odstępach na 340 panelistach. Jeden panelista może odpowiadać na pytania maksymalnie dwa razy w roku z minimalną półroczną przerwą. Na próbę składają się osoby w wieku 15-59 lat z miast 20 tys. i większych.

Tagi