Zagranica

P&G zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności węglowej w ciągu dekady

Będzie to możliwe dzięki szeregowi działań podejmowanych we współpracy z organizacjami Conservation International i WWF.

Amerykański koncern zamierza zmniejszyć emisję o 50% i skompensować drugą połowę przez działania na rzecz środowiska naturalnego.Nowe zobowiązanie uzupełnia uzupełnia dotychczasowe cele Procter & Gamble, czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 50% i zakup wyłącznie odnawialnej energii elektrycznej do 2030 r.

Gigant FMCG będzie realizować projekty oparte na energii wiatrowej, słonecznej i geotermalnej, aby przyczynić się do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury, przywrócenia ekosystemów i przyspieszenia przejścia na energię odnawialną. Projekty obejmują rekultywację lasów i terenów podmokłych oraz inicjatywy mające na celu poprawę warunków życia lokalnych społeczności.

Według P&G ponad 60% śladu węglowego detergentu do prania jest wytwarzane w fazie użytkowania przez konsumenta ze względu na energię zużywaną do podgrzewania wody. Dążąc do zmniejszenia tej liczby, marki Ariel i Tide zaczęły zachęcać użytkowników do „przestawienia temperatury na 30 stopni” i „prania w zimnej wodzie”, co dało w rezultacie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o około 15 mln ton od 2015 r.

Podobnie marki detergentów do zmywarek Cascade i Fairy zachęcają konsumentów do rezygnacji z prania wstępnego, by ograniczyć zużycie wody i w konsekwencji zmniejszyć nawet o połowę całkowity ślad węglowy każdego cyklu zmywania.

(Campaign US)