Kraj

PASMI wspiera nowe technologie

Związek pracuje z Comarch Healthcare, a ich wspólną propozycją jest internetowa książeczka zdrowia w postaci aplikacji.

PASMI (Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty), mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i ich zaangażowanie we własne zdrowie poprzez zwiększenie ich współodpowiedzialności za efektywność leczenia i właściwe przygotowanie się do wizyty lekarskiej, nawiązał współpracę z firmą Comarch Healthcare SA. Relacja partnerska dotyczy merytorycznego i funkcjonalnego wsparcia aplikacji mobilnej o nazwie Comarch HealthNote.

Aplikacja Comarch HealthNote jest internetową książeczką zdrowia, pozwalającą pacjentowi na uporządkowanie wszystkich danych medycznych, przeglądanie ich bezpośrednio w aplikacji mobilnej i w łatwy sposób udostępnianie ich specjalistom. W ten sposób wszystkie informacje dostępne są od ręki, zawsze i wszędzie oraz stanowią wsparcie dla lekarza w planowaniu leczenia, minimalizowaniu ryzyka i stawianiu właściwej diagnozy.