Kraj

Planowana fuzja Gameset i Grupy LTTM

W 2019 r. łączne przychody Gameset i działu gaming LifeTube wyniosły 20 mln zł.

Gameset i Grupa LTTM (LifeTube, TalentMedia, Mellon Media) podpisały list intencyjny w sprawie fuzji spółek. Z połączonych zespołów działu gamingowego sieci LifeTube i spółki Gameset pod skrzydłami Pawła Stano, COO grupy LTTM, powstanie największa w Polsce agencja gaming marketingu zrzeszająca 265 gamerów generujących 3 mld wyświetleń rocznie. W 2019 r. łączne przychody Gameset i działu gaming LifeTube wyniosły 20 mln zł.

Na czele nowej agencji pod zachowaną marką “Gameset” staną: wiceprezes LTTM Paweł Stano, założyciel Gameset Piotr Bombol jako managing partner i szef działu gaming w LifeTube Michał Kołodziej jako business development partner.

Rozważany sposób połączenia obejmuje połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Gameset (spółka przejmowana) na spółkę LTTM (spółka przejmująca) w zamian za udziały LTTM wydawane wspólnikom Gameset. Wartości transakcji nie podano.