Kraj

Top news

Platige Image: przychody za 2021 r. przekroczyły 100 mln zł

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody te wzrosły o 15,3 mln zł, tj. o 17%.

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2021 r. grupa kapitałowa Platige Image poinformowała, że zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 106 mln 455 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego przychody te wzrosły o 15,3 mln zł, tj. o 17%. Oznacza to przekroczenie historycznej bariery 100 mln zł. Również pozostałe wskaźniki finansowe, w tym zysk operacyjny oraz zysk netto, ukształtowały się na najwyższych historycznie poziomach.

W 2021 r. grupa Platige Image osiągnęła 6,6 mln zł zysku ze sprzedaży, podczas gdy w 2020 r. odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 2,6 mln zł, co oznacza wzrost o 153%. EBITDA grupy za 2021 r. wyniosła 12,4 mln zł i była wyższa od EBITDA za 2020 r. o 3,5 mln zł. W 2021 r. Grupa odnotował zysk netto w wysokości 6,9 mln w porównaniu z zyskiem na poziomie 2,9 mln zł w 2020 r., a zysk netto skorygowany o jednorazowe rezerwy i odpisy, na które składają się
m.in. niegotówkowe koszty programu motywacyjnego, wyniósł 8,0 mln zł, w porównaniu z 1,4 mln zł skorygowanego zysku w roku 2020 (wzrost o 464%).

W lutym ubiegłego roku Grupa Kapitałowa Platige Image ogłosiła nową strategię rozwoju na najbliższe pięć lat. Zakłada ona ewolucję modelu biznesowego spółki do modelu hybrydowego, łączącego działalność serwisową z rozwojem produktów własnych w dwóch obszarach – gier komputerowych oraz filmów i seriali. Efektem tych decyzji było rozpoczęcie produkcji dwóch gier w ramach powołanych z partnerami grupy kapitałowej spółek Image Games SA oraz PJ Games sp. z o.o.

Platige Image w III kwartale 2021 r. ogłosiło podjęcie decyzji o budowie nowego studia w technologii MoCap, które w przyszłości ma pozwolić na efektywniejszą pracę nad produkcjami, a także świadczenie nowych usług dla sektora game dev. – W tym roku planujemy rozpoczęcie kolejnych projektów gamingowych w ramach Grupy Platige. Przygotowujemy także portfel projektów filmowych i serialowych – powiedział Karol Żbikowski, prezes zarządu Platige Image.

Rok 2021 dla grupy kapitałowej był czasem pokonywania barier i wdrażania nowych rozwiązań. Dział animacji realizował największy w historii Platige kontrakt na produkcję cinematików dla Activision Publishing Inc. do kultowego tytułu gier z serii “Call of Duty”. Spółka zmierzyła się także z wieloma wyzwaniami, związanymi m.in. z globalizacją rynku pracy w branży. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację był dalszy rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, m.in. w USA, gdzie grupa kapitałowa Platige Image utworzyła nową spółkę – Platige US LLC. Wyniki uzyskane w 2021 r. to również efekt rekordowej sprzedaży, przy jednoczesnej kontroli realizowanych marż na poszczególnych projektach.