Kraj

Plus reklamuje promocję Plusha

Bezpłatne 50 GB na YouTube.

%7B%22width%22%3A418%2C%20%22height%22%3A250%2C%20%22allowfullscreen%22%3A%22true%22%2C%20%22allowscriptaccess%22%3A%22always%22%2C%20%22wmode%22%3A%22transparent%22%2C%20%22type%22%3A%22application%2Fx-shockwave-flash%22%2C%20%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2Ftfmcv1ZQwn8%26feature%3Dyoutu.be%22%7D
Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus, reklamuje ofertę w ramach swojej drugiej marki Plush, w której jej użytkownicy mogą bezpłatnie aktywować dodatkowy pakiet 50 GB na komórkowy transfer danych do wykorzystania w serwisie YouTube.

Kampania reklamowa jest prowadzona w telewizji, internecie, radiu i na outdoorze. Kreację opracowała agencja reklamowa Scholz & Friends Warszawa. Spot reklamowy w reżyserii Marcina Dubińca wyprodukowało studio TFP Sp. z o.o. (producent: Ryszard Kłosowski), planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Vizeum.