Kraj

PMPG Polskie Media w 1Q 2015 zanotowały obniżenie zysku brutto ze sprzedaży do 5,4 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za I kwartał 2015 r. wyniosły 12,5 mln złotych.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media za I kwartał 2015 r. wyniosły 12,5 mln złotych. Były niższe o 4,1 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2014 r. Zmiana wynika głównie z konsekwentnej optymalizacji w obszarze sprzedaży realizowanej w transakcjach bezgotówkowych. Przychody barterowe były o 2,1 mln zł niższe niż w analogicznym okresie roku 2014. Wraz ze spadkiem przychodów zanotowano również obniżenie zysku brutto ze sprzedaży do poziomu 5,4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd PMPG Polskie Media S.A. skupił się na działaniach mających na celu wzmocnienie aktywów grupy i przygotowaniu do rozszerzenia portfolio usług w oparciu o zmianę profilu tygodnika “Wprost”. Jak zapowiada prezes PMPG, Michał M. Lisiecki, po pierwszym kwartale, w którym firma odczuła stagnację, w kolejnych okresach dynamika przychodów powinna być wyższa.

Głównym aktywem Grupy PMPG Polskie Media SA pozostaje tygodnik “Wprost”. Wydawca przypomina, że w związku z niższymi przychodami ze sprzedaży, zarówno samego tygodnika, jak i sprzedaży reklam, w końcu marca 2015 roku wydawca dokonał zmiany na stanowisku redaktora naczelnego.

“Po pierwszych tygodniach pod nowym kierownictwem można zaobserwować również zmianę w zachowaniu reklamodawców, którzy chętnie wracają na łamy “Wprost” – można przeczytać w komunikacie grupy.

W pierwszym kwartale 2015 r. “Wprost” wdrożył również pilotażowy projekt nowego formatu partnerskiego. Oferta jest skierowana do wybranych partnerów. Projekt pilotażowy ruszył pod marką Wprost Nieruchomości, a partnerem jest tu spółka Oak Property działająca na rynku nieruchomości inwestycyjnych i mieszkalnych premium.

Na początku II kwartału PMPG wróciła do notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Powrót PMPG na główny parkiet giełdowy wynika z przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności, co zarząd PMPG zapowiadał już wcześniej.