Kraj

"Polityka" przyznała Nagrody Naukowe

Pięciu stypendystów otrzymało nagrody o wartości 30 tys. zł każda.

Tygodnik “Polityka” po raz 14. wręczył Nagrody Naukowe “Polityki”.
Pięć stypendiów naukowych o wartości 30 tysięcy złotych otrzymali: w kategorii nauki humanistyczne – dr inż. arch. Agnieszka Labus, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej; w kategorii nauki społeczne – dr Anna Baranowska-Rataj, adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; w kategorii nauki o życiu – dr n. med. Michał F. Kamiński, adiunkt w Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie; w kategorii nauki ścisłe – dr hab. Piotr Niemiec, adiunkt w Katedrze Analizy Funkcjonalnej Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; w kategorii nauki techniczne – dr inż. Michał Kruk, kierownik Zakładu Systemów Inteligentnych na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Fundacja Tygodnika “Polityka” prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 r. Co roku ubiega się o nie kilkuset kandydatów, spośród których wyłonionych zostaje 15 finalistów, a na następnym etapie pięciu laureatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i nauk technicznych.
W ciągu czternastu lat trwania akcji fundacja wsparła do tej pory 242 naukowców kwotą 5 mln 700 tys. zł.