Kraj

Polsat Media tworzy działy multiscreen

Biuro reklamy Polsatu zmienia strukturę.

Od stycznia br. zmieniono strukturę działów planowania kampanii reklamowych w Polsat Media. W miejsce działających dotychczas odrębnie działów telewizyjnych i non-TV powstaną trzy działy multiscreen, łączące telewizję, online i pozostałe media z oferty, które w kompleksowy sposób będą obsługiwały agencje mediowe, współpracujące z biurem reklamy.

Nowo utworzonymi zespołami będą zarządzać Magdalena Niewińska, Marcin Stępniak i Paweł Melon, client service directorzy Polsat Media. Jednocześnie Anna Jędrzejczyk obejmie stanowisko szefa produktu Polsat Media Online, w którego skład wejdą Polsat Media Video oraz Polsat Media Display, a Sebastian Górski pozostanie na stanowisku szefa Polsat Media AdScreen oraz nadal będzie odpowiedzialny za sprzedaż Muzo.fm. Zarówno Anna Jędrzejczyk, jak i Sebastian Górski będą odpowiedzialni za rozwój zarządzanych produktów oraz za merytoryczne wsparcie dla wszystkich zespołów multiscreen. Oboje będą raportować bezpośrednio do Pawła Melona.

Dotychczasowy dyrektor działu mediów nietelewizyjnych Wojciech Niesiobędzki podjął decyzję o rozstaniu z firmą z końcem roku. Jego dalsze plany zawodowe nie są znane.